Ansiktslyft

Vi höjer din livskvalitet

Ansiktslyft

TRE OLIKA METODER FÖR ANSIKTSLYFT

 

Konventionellt ansiktslyft

Ett konventionellt ansiktslyft är den bästa metoden om man vill avlägsna en större mängd hud. Denna typ av ansiktslyft kan utföras som ett enskilt ingrepp eller kombineras med andra, som pannlyft eller övre- och undre ögonlocksplastik.

Vid ett konventionellt ansiktslyft lägger kirurgen ett snitt i tinningregionen, ovanför örat. Snittet fortsätter sedan i vecket framför örat och fortsätter bakom örat. Beroende på vilka förutsättningar och behov som finns kan detta snitt sträckas ut i olika längd. I regel så sträcker man även ut underliggande muskulatur, något som kallas platysmaplastik. Detta ingrepp kombineras ofta med en fettsugning under hakan.

Denna operation genomförs i narkos, kombinerat med olika bedövningsmedel. Vi rekommenderar en natts övernattning på kliniken efter ett traditionellt ansiktslyft.

Det finns vissa komplikationer förenade med denna typ av ansiktslyft, men om operationen genomförs av en kvalificerad plastikkirurg är det inte förenat med några stora risker. Alla människor är dock olika och läkningsprocess, ärrbildning och annat kan skilja sig från fall till fall.

Komplikationer som kan förekomma är blödningar under huden och infektioner. Om man är rökare så ökar risken för dålig läkning av huden, därför rekommenderar vi patienter att vara rökfria både före och efter operationen.  Det är dessutom viktigt att undvika preparat som kan förlänga blödningstiden.

Före och efter ansiktslyft hos oss

 

Kvar på kliniken i ett dygn

Efter operation är det regel att patienten stannar ett dygn på kliniken. Efter en respektive två veckor sker sköterskebesök, då sårkontroll och avlägsnande av stygn sker.

Under den första veckan brukar vi rekommendera att man har huvudet i högläge på natten. Man bör låta bli att anstränga sig för mycket de första fyra till sex veckorna. Den ”sociala läkningen” det vill säga att man vågar röra sig ute bland folk igen, brukar ta ungefär två till tre veckor, men många börjar jobba redan när blåmärkena försvunnit. Ett återbesök görs i regel efter ett halvår, då kan vi bedöma hur det slutgiltiga resultatet kommer att bli.

Många patienter beskriver att de tyckte att de såg äldre ut än de kände sig innan ingreppet och att lyftet haft en föryngrande effekt. Effekten av ett konventionellt ansiktslyft kan i gynnsamma fall finnas kvar i tio år, men även detta varierar från person till person. Men även om effekten avtar med tiden, så upplever de flesta att ingreppet har en positiv betydelse för livskvaliteten.

 

MACS-lift

Ett så kallad MACS-lift (Minimal Access Cranial Suspension) fungerar bra om man vill ta bort ett mindre hudöverskott. Vid ett MACS-lift läggs ett kortare snitt i vecket framför örat och i hårlinjen ovanför örat. Genom att lägga stygn i underliggande muskulatur kan man skapa ett vertikalt lyft av den nedre tredjedelen av ansiktet. Efter ett MACS-lift behöver man inte lika lång konvalescens som efter ett konventionellt ansiktslyft och man behöver inte övernatta på kliniken.

 

Mellanansikteslyft

Det traditionella ansiktslyftet gör att man framförallt får en förbättrad hals- och käklinje. Ansiktets mellersta delar påverkas dock inte så mycket. Vid ett mellanansikteslyft kan man lyfta vävnaden vertikal utan att det uppstår några synliga ärr. Då framhävs okbenspartiet, vilket många upplever som föryngrande. En annan vanlig positiv effekt är att de undre ögonlocken kan se mindre påsiga ut.

Mellansikteslyftet kan genomföras som ett enskilt ingrepp eller i kombination med andra ingrepp. Operationen genomförs under narkos.

Komplikationer som kan förekomma är blödningar och infektioner. Patienter rekommenderas även att köpa munsköljsvätska, som man bör använda några dagar efter operationen. Det kan även förekomma känselnedsättningar i överläppen, men de problemen brukar försvinna under de första månaderna.

Efter ett mellansikteslyft kan det uppstå en stumhetskänsla i kinden och det kan vara svårt att tugga hård föda under den första veckan. Efter 2 till 3 veckor kan man oftast bedöma hur slutresultatet kommer att bli.

 

Ställ höga krav på oss – det gör vi!